Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Preinvest Group Oy
Artturinkatu 2 A 
20200 Turku
customer.service-fi@caarna.com

2. Rekisteriasiat

Rekisterinpitäjä vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin viivyttelemättä.

3. Rekisterin nimi

Caarna-asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, palvelun toteuttamiseen sekä tutkimukseen ja tilastointiin. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä:
Etu- ja sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, henkilötunnus
Yrityksen nimi, Y-tunnus, yrityksen osoite, yrityksen puhelinnumero, yhteyshenkilön nimi
Tiedot jätetyistä ilmoituksista (ilmoituksen tunniste, maksutapatiedot)
Tunnistustiedot (käyttäjätunnus)
Asiakassuhteen alkamisajankohta

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä ja asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot sekä evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla mahdollisesti kerättävät tiedot.

7. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Whitestone Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.